Blog

Dijital Baskı ve Ofset Baskı Arasındaki Farklar

Her iki baskı metodunun da kullanıldığı alana göre bazı avantajları mevcuttur ve birbirlerine karşı da bazı üstünlükleri bulunmaktadır. Ofset baskının kalitesi dijital baskının kalitesinden daha fazla kuvvetlidir. Güneş ışığına maruz kalsa dahi herhangi bir solma oluşmaz. Ofset baskıda, dijital baskıya nazaran daha fazla atık malzeme meydana gelir.

Fakat dijital baskıda solvent tercih edildiği için her ne kadar ofset baskıya oranla çok daha az atık meydana çıksa da insan sağlığına daha fazla zararlıdır. Ofset baskıda baskı uygulanabilmesi için kalıplar oluşturulur bundan ötürü kalıplar yapıldıktan sonra düzenleme yahut değişiklik yapılmaya uygun değildir. Fakat dijital baskıda uygulanacak tasarım bilgisayardan makineye gönderildiği için hem baskıdan önce hem de baskı boyunca karışabilmek ve büyük değişiklikler yapmak son derece rahattır.

Bunların yanı sıra kalıp kullanılmadığı için dijital baskı çok daha seri bir şekilde olmaktadır. Bu sebeple günümüzde çok fazla tercih edilmektedir. Fakat ofset baskı için hazırlanan tabakalar maksimum dayanıklıdır ve 1 milyon adete kadar kullanılabilmektedir. Bu sebeple ofset baskılar günümüzün ekonomik baskı tekniklerinin başında yer almaktadır. İki baskı yöntemi de günümüzde sıkça tercih edilmektedir.

Dijital baskı ofset baskı farkı incelendiği zaman, en net özelliği bilgisayar destekli bir yürütüm olması olan dijital baskının, rahat bir biçimde değişikliğe uygun olması en büyük avantajıdır. Ancak ofset baskılarda kalıp kullanılmasından ötürü değişiklik olayı o kadar da rahat değildir. Değişkenliğe kolay olarak izin vermese de kalite bakımından daha kaliteli neticelere ofset baskılar imza atar. Hızlı baskı işlemi için dijital baskı tercihi gerekmektedir. Kimyasal kullanımı düşük olan dijital baskılar, bu konularda ofset baskıya göre daha faydalı olur.


*********************************************************************************************************** 


Dijital Baskı Nerelerde Kullanılır?

Dijital baskı, teknoloji alanındaki gelişmeler sonucunda hemen hemen her kesimde farklı şekillerde karşımıza çıkmaktadır. Öne çıkan kesimleri gözlemlediğimizde özellikle perakende sektörü, iş yeri, kurumsal iletişim, AVM, eğitim kurumları ve sağlık sektörü gibi pek çok alanda kullanımlarını görebiliriz.

Dijital baskının esas kullanım gayesi olarak müşteri kitleleri ile iletişimdir. Genel manada bilgilendirme, duyuru, kampanya gibi yayımlamak istenen mesajı, alakalı kitle ile paylaşımına imkan tanır. Günümüzde pek çok alanda bu kullanımları ve dijital reklamcılığın birçok dalını yaşantımızda görmekteyiz. Pano, billboard, yüz kaplamaları, tabela, afiş, araç kaplamaları, poster gibi alanlarda dijital baskı kullanılır. Bu uygulamalar neticesinde hedeflenen kitle ile iletişime geçebilir, daha etkili duyuruların yapılmasını sağlayabilirsiniz. Bu kadar yaygın kullanım alanı olan ve reklamcılığın olmazsa olmazlarından biri olan dijital baskı alanlarından yararlanabilirsiniz.

Dijital baskı teknolojisi alanındaki ilerlemeler bütün baskı ihtiyacı olan firmaların işlerini rahatlatmak aynı zamanda fiyat bakımından yarar sağlamaya imkan sunan bir metot dur. Dijital baskı söylendiğinde ilk akla gelen büyük ölçülerdeki iç ve dış mekanlardaki baskılardır. Bunların haricinde, broşür, kitap, defter, takvim gibi daha pek çok alanda dijital baskı imkanlarından yararlanabilirsiniz.

Geçmiş zamanlardan günümüze kadar baskı sektöründe, maksimum ebatlı baskılar ofset ile gerçekleşmekteydi. Teknolojik ilerlemeler bu usul baskı metotlarının kullanımını arka planda bırakmış dijital baskı makinelerini popüler hale çevirmiştir.

Düşük maliyetler ile başarılı neticeler alınan dijital baskı metotları hız bakımından da müşterilerin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevaplamaktadır.

 ************************************************************************************************************* Dijital Baskı Nasıl Yapılır?

Dijital baskı yapmak için başlangıçtan sona pek çok kontrol ve aşama gerektirmektedir. Sırası ile dijital baskı makinesinin hazırlanması, kartuş takma, makine ayarlarının yapılması, kumaşı makineye bırakma, makineye kumaş bilgilerinin girilmesi, çözünürlük ayarlarının yapılması ve son olarak basım işlemi yapmak.

Dijital Baskı Makinesini Hazırlama

Baskı işlemine başlamadan önce makinenin bölümlerini en iyi şekilde bilmek ve makinenin baskıya hazır olup olmadığını kontrol etmek gerekmektedir.

Metraj baskı yapan dijital baskı makinesi 3 bölümden oluşmaktadır:

1-Kumaşın makineye yerleştirilmesi, bu bölüm kumaşın makine içinde düzgün şekilde ilerlemesini destekler. Bir sıra silindirden oluşan bir bölümdür. Kumaş silindirlerin arasından geçirilerek baskı yapılacak bölüme getirilir. Basım esnasında kumaşın hareket etmesi bu silindir sayesinde olmaktadır. Bu bölümde yer alan son silindirin altından kumaş geçirilir ve silindir kumaş üstüne konulur. Böylelikle silindir, kumaş yüzeyine baskı yapar, blankete yapışma olmaz ve kumaş kontrollü biçimde ilerler.

2-Baskının yapıldığı bölüm, blanket üzerinde ilerlemekte olan kumaş yüzeyine baskı kafasının enine göre ilerlemesini destekleyen baskının yapıldığı bölümdür. En uzunluğu cihaza göre 150-180 cm arasında değişmektedir. Bu bölümde baskı yapılacağı vakit blanket durur, baskı kafasının enine göre hareketiyle baskı işlemi gerçekleşir. Baskı bittikten sonra da blanket hareket eder ve kumaşın ilerlemesini destekler.

3-Kurutma ve kumaşın sarıldığı bölüm, baskı bittikten sonra kumaş birbirine sürünebilir yahut sarılmış olduğu roliğe değerek kirlenebilir. Kirlenme ve baskı yitiklerinin olmaması için kurutmanın olduğu kısımdır. Baskı işlemi neticesinde kurutma makine üzerinde olan kurutma tertibatıyla olur. Kurutma işlemi bittikten sonra kumaş roliklere sarılarak fikseye aktarım yapılır.

Parça baskı yapan dijital baskı makineleri iki bölümden meydana gelir.

1-Parçanın serilmekte olduğu kısım

2-Baskının yapıldığı kısım

Metraj şekilde yapılan dijital baskıda, kartuşlardan sadece boya püskürtülür. Baskı yapılacak kumaşa uygun şekilde boyama ürünü barındırmakta olan kartuşlar makineye bırakılır ve baskı yapılır. Baskı pamuklu kumaşa uygulanacaksa reaktif boya kartuşu, poliamid kumaşa uygulanacaksa asit boya kartuşu makineye bırakılır. Firmalar genel olarak bu iki işlem için farklı iki makine kullanmaktadır.

Parça şeklinde yapılan dijital baskıda, cihazda kartuşların içinde baskı için lazım olan kimyasallar ile boya bulunur. Kartuşların içinde her çeşit kumaşa baskı yapılabilecek nitelikte pigment boyalar yer almaktadır.

Her iki tür baskı işleminde de kartuşların içinde yer alan boya ölçüsü makinenin kontrol paneli üzerinden kontrol edilebilmektedir.

Makine Ayarları Yapma

Metraj olarak uygulanmakta olan dijital baskı yapılmadan önce, kumaş makineye bırakılmadan önce, kartuşların ayarları, basımı yapılacak figürün kontrolü ve ayarları, baskı kafasının kontrolü, blanketin kontrolü, kurutma cihazının ısı ayarları ve çözünürlüğü, pas ayarları kontrol edilmelidir.

Kumaşı Cihaza Yerleştirme

Bu aşamada kumaş veya parça makineye yerleştirilir ve baskı işlemi başlar. Metraj olarak uygulanan dijital baskı öncesinde kumaş veya parçaya baskı patı uygulanmalıdır. Çünkü, dijital baskı patında baskı kafasından sadece boya püskürtülür. Arzu edilen baskının olması için baskı patında bulunan kimyasal maddelerle baskı esnasında kumaşa verilmiş olan boyar maddenin bir araya gelerek bağlanması gereklidir.

Metraj ve parça dijital baskı eylemlerinde baskı yapılacak ürünün formu farklıdır. Bu nedenle makineye yerleştirilmesi de farklı olmaktadır.

Metraj Baskıda Kumaş Yerleştirme

Dijital baskı cihazlarının arka bölümünde kumaşın cihaza konulması için silindirler mevcuttur. Kumaşın cihaza takılması için makinede olan metal çubuk çıkarılır ve kumaş topunun arasına konulur. Sonra cihazdaki yerine yeniden takılır kumaşın ucu alınır ve silindirler arasından geçirilir. En sonda bulunan silindir kumaşın üstüne baskı yapar ve blankete yapıştırır. Silindir arasından geçirme eylemi bittiğinde cihazın çalışması esnasında hareketli olmaması için kumaş üstüne sarılı biçimde olduğu kartın roliki sıkıştırılır ve sabitlenir. Bu işlem kumaşın takıldığı metin çubuğun bas ucunda bulunan hava veren kısıma kompresör ile hava basılarak kumaşın sarılı olduğu karton rolik sıkıştırılır. Bu sayede rolik sabitlenir ve kumaşın rolik sebebiyle hareketlenmesi engellenir. Makine çalıştırılır ve kumaş baskı sonunda sarılacağı silindire kadar yol alır.

Parça Baskıda Kumaş Yerleştirme

Bu yöndemde önce kumaş, baskı paletinin üstüne konulur. Baskı paleti umumi olarak küçük, büyük parçalar ve kol gibi baskı yapılacak parçaların özelliğine göre farklılaşabilir.

Büyük parçalar için büyük, küçük parçalar için küçük baskı paleti kullanılır. Kol gibi daire şeklindeki parçaların baskısı için bu tip parçalara mahsus üretilen baskı paleti tercih edilir.

Parçalar bu şekilde hususlarına uygun olan paletlerin üstüne yerleştirilir ve baskı başlar.

Baskı yapılacak parça palete düzgün şekilde konulur, konulma anında dikkatli olmak gerekir. Kumaşın katlanmaması yahut üst üste gelmemesi lazımdır.

Baskı Makinesine Kumaş Bilgisi Girme

Dijital baskının istenilen formatta yapılması için baskı yapılacak kumaşın özelliğinin cihaza tanımlanmalıdır. Bu işlem dijital baskı cihazının bilgisayarı üzerinde yapılmaktadır.

Bilgisayardaki baskı programında basılacak desen tespit edilerek işaretlenmelidir. Aynı ekranda kumaş özelliklerinin girildiği bölüme kumaşın eni ve boyu gibi ölçüleri girilmelidir.

Çözünürlük Ayarlarını Ayarlama

Baskı için kumaş veya parçanın eni ve boyu gibi verileri de girildikten sonra baskının uygulanacağı varyant bilgilerinin bilgisayara girilmesi gerekmektedir. Dijital baskıda genellikle 8 ana renk ve bunların karışımları kullanılmaktadır. Bu renkler ve karışımlar genel olarak bilgisayara program kurulurken tanımlama yapılır.

Çözünürlük ayarında istenilen rakam ne kadar alçak olursa makine hızı bir o kadar yükselir. Ancak şöyle de bir durum varki bu durum baskı kalitesinin de düşmesine sebep olur.

Bütün bu ayrıntılı ve detaylı işlemler eksiksiz yapılırsa baskı işlemi başarılı bir şekilde sonlandırılır.**********************************************************************************************************************************************

Alışveriş sepetiniz boş!